OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMIMIZ

GÜÇLÜ BİR AKADEMİK AĞIRLIK

  • Gelişime daha uygun bir okul öncesi eğitim programı
  • Daha proje tabanlı bir öğrenme
  • Düzenli ölçme ve değerlendirme
  • Okul olgunluğu ve ilköğretime hazırlık
  • Gelişim ve öğrenmeye yönleik daha eklektik bir yaklaşım
  • Türk MEB EÇ müfredatı
  • İngiliz Milli Eğitim Müfredatı yaklaşımı
  • Uluslar arası İlköğretim Müfredatı
  • Çoklu zeka
  • Temel yaşam becerilerinin kazanımı, iletişim, sosyal uyum ve kişisel gelişimi destekleyecek ve geliştirecek ve öğrenmeyi tüm anaokulunda ve ilköğretim yıllarında keyifli bir deneyim haline getirecek bir program
 
Turistik Çamlıca Cad. No:12 Büyük Çamlıca İSTANBUL
p:+90(216 335 0055)
m:info@istanbulint.com
© İstanbul International School, 2013
PHOTO GALLERY


SOCIAL MEDIA